Privatlivspolitik

Politik om beskyttelse af persondata

PRIVACY POLICY

CUSTOMER PERSONAL DATA AND INFORMATION

 

EMS Cph er forpligtet til at levere kvalitetsservice til dig. Denne politik skitserer retningslinjerne for, hvordan vi håndterer dine persondata og informationer for aftaler indgået med EMS Cph ApS, Dag Hammerskjölds Allé 2100 København Ø. CVR: 44464519

 

Ved at indgå en aftale med EMS Cph accepterer du denne privatlivspolitik.

 

Oversigt:

 

Generelt

Personlige Oplysninger

2.1 Hvad er personlige oplysninger?

 

2.2 Hvor længe opbevarer vi persondata?

 

2.3 Hvad bruger vi personlige oplysninger til?

 

2.4 Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger?

 

2.5 Retten til at få adgang til dine persondata

 

2.6 Retten til at rette dine persondata

 

2.7 Retten til at slette dine persondata

 

2.8 Kan vi ændre behandlingen af persondata?

 

Kontakt

Generelt

Når du indgår en aftale med EMS Cph, indsamles der personlige oplysninger om dig. Disse retningslinjer er udarbejdet på baggrund af EU’s generelle databeskyttelsesforordning, som trådte i kraft i Danmark fra den 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, som supplerer reglerne i den generelle databeskyttelsesforordning og den gældende persondatalov (samlet “gældende lovgivning”).

 

Nedenfor kan du læse om de oplysninger, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indvendinger vedrørende de indsamlede oplysninger.

 

Personlige Oplysninger

2.1 Hvad er personlige oplysninger?

 

EMS Cph beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du opretter en profil, booker en klasse og/eller køber et produkt. Disse oplysninger er primært dit navn, adresse, postnummer, telefon- og mobilnummer, e-mail, registrerings- og kontonummer osv. De personlige oplysninger, vi indsamler, bruges til at identificere dig som medlem og til at levere de tjenester, du har købt hos os. De personlige oplysninger, vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system.

 

2.2 Hvor længe opbevarer vi persondata?

 

Opbevaring af personlige oplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med EMS Cph varer. Når du køber en tjeneste hos os, har vi brug for dine personlige oplysninger som dokumentation for dine bookinger og besøg (træning). Under det nuværende kontraktforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet om dig, i vores IT-system og persondata arkiveres.

 

Som standard vil dine personlige oplysninger blive opbevaret i vores IT-system. Ved ophør som medlem af EMS Cph vil dine persondata blive opbevaret i en periode på fem år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. For eksempel, hvis aftalen udløber i november 2017, og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi forpligtet af gældende regler til at opbevare oplysningerne senest indtil udgangen af 2022. Når persondata ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personlige oplysninger om dig blive slettet.

 

2.3 Hvad bruger vi personlige oplysninger til?

 

De personlige oplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelsen af vores aftale, bruges primært til generel medlemsadministration. I princippet vil oplysningerne ikke blive videregivet til tredjeparter. Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at EMS Cph (eller en tredjepart) kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser går forud. Andre videregivelser er kun tilladt, hvis den gældende lovgivning tillader videregivelse af persondata.

 

2.4 Retten til at få adgang til dine persondata

 

Som medlem af EMS Cph har du ret til at anmode EMS Cph om bekræftelse af, om dine personlige oplysninger er blevet behandlet, og hvor det er relevant, anmode om adgang til disse data. Du har også ret til at anmode om og modtage personlige oplysninger om dig, som du har indsendt til EMS Cph. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata.

 

2.5 Retten til at rette dine persondata

 

Du har ret til at få urigtige personlige oplysninger rettet af EMS Cph uden unødig forsinkelse.

 

2.6 Retten til at slette dine persondata

 

Du har ret til at få dine personlige oplysninger slettet af EMS Cph uden unødig forsinkelse, hvis EMS Cph ikke fortsat har en legitim interesse i at beholde dine personlige oplysninger.

 

Bemærk venligst, at hvis EMS Cph er forpligtet ved lov til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine persondata slettes.

 

2.7 Beskyttelse af persondata

 

I henhold til gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi opbevarer de personlige oplysninger, du giver, i EMS Cph’s sikre IT-system. Vores sikkerhedsforanstaltninger overvåges løbende for at afgøre, om vores behandling af persondata håndteres korrekt og med behørig hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

 

2.8 Ændringer i behandlingen af persondata

 

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre disse retningslinjer for privatlivspolitik. Hvis retningslinjerne ændres, korrigeres datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer gennemgås og revideres en gang om året, hvis det er nødvendigt.

 

Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, der er registreret om dig hos EMS Cph, bedes du kontakte os på info@emscph.dk.

 

Hvis der er registreret forkerte data, eller hvis du har andre indvendinger, skal du kontakte Charlotte på de førnævnte kanaler. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Hvis du vil klage over EMS Cph’s behandling af dine persondata, kan du gøre det hos Datatilsynet på Borgergade 28, 5 1300 København K, telefon: 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk.